Registratie verkiezingen Tweede Kamer

Woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor deze verkiezing moet u zich eerst registreren. Dat kan tot en met 1 februari 2017. Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl vindt u informatie over de registratie en over het stemmen vanuit het buitenland.

BZK zoekt deelnemers voor proef internetstemmen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laat eind dit jaar een test uitvoeren met internetstemmen. De bedoeling van die test is om na te gaan hoe de techniek van het stemmen per internet zich ontwikkelt. Het ministerie van BZK wil Nederlanders die in het buitenland wonen betrekken bij deze test.
De test heeft de vorm van een “gesimuleerde verkiezing”. Dat wil zeggen dat er een stem kan worden uitgebracht op partijen en kandidaten die niet bestaan. Tijdens de test worden beveiligingstesten uitgevoerd om na te gaan of het internetstemmen op een betrouwbare en veilige wijze plaatsvindt.
Wilt u meedoen aan de test dan kunt u tot en met 11 november 2016 een mail sturen naar testinternetstemmen(at)minbzk.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht met vragen over de test.