Artikelen door Han van der Kleij

De ledenlijst komt

We zijn bezig de ledenlijst te maken. U krijgt de ledenlijst toegestuurd als U zelf op de ledenlijst staat. Nog geen toestemming gegeven? Dan kunt U zich nog tot 31. Augustus bij secretariaat (ad) nlvereniging.ch melden.

Nu aanmelden voor de wintermaaltijd!

Op zondag 18 november 2018 vindt de traditionele wintermaaltijd van de Nederlandse Vereniging (Bern-Fribourg-Solothurn) plaats. Opgeven tot 14 november 2018 bij Gerard via: Aanmelden Wintermaaltijd. We hopen op een gezellige, ouderwetse avond met elkaar! Ineke Visscher en Gerard de Braaf

Sjoelen/kegelen en Wintermaaltijd!

Niet vergeten: Kegelen en sjoelen 2018 op 21 oktober Op 21 oktober organiseren Lida en Dick weer het jaarlijkse kegelen en sjoelen. Meer informatie op de website: kegelen-en-sjoelen-2018 Wintermaaltijd 2018 op 18 November! De wintermaaltijd vindt op zondag 18 november plaats, dus niet op zaterdag, 17 November! Koken zullen Gerard en Ineke. Details: wintermaaltijd-2018

Nieuw bestuurslid Heleen van de Velde

Wij verheugen ons, dat Heleen van de Velde bereid is als bestuurslid mee te werken. Hoewel Heleen nog niet door de ALV bevestigd is, zal zij normaal in het bestuur meedraaien. Concreet wordt dat al op zaterdag, 18 juni bij het BBQ-en. De nieuwe samenstelling van het bestuur is hier te vinden.

Bestuur nieuw geconstitueerd

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 maart was de laatste van onze penningmeester Marian van den Berg als lid van het bestuur. Voor haar inzet en het goede werk in de laatste jaren werd Marian met groot applaus en bloemen bedankt. Nieuw is Ellen Schneiter voor de financiën verantwoordelijk. Als boekhoudster zal ze haar werk voor de vereniging zeker zo […]