Das Magazin heeft onlangs een special over Nederland en de eeuwige strijd tegen het water gepubliceerd. Zie hier.

 

Wat is er fraaier dan op de racefiets door het Bernerland te zoeven?  En dat in goed gezelschap..!

Lid Gerrit Boeschoten neemt het initiatief de Fietsclub Hollandia Bern op te richten. Hij zoekt Nederlanders (al dan niet lid) uit de regio die regelmatig, bijv. zaterdag ‘s middags meekomen op een stevige uitrit. De eerste trip is gepland op zaterdag 28 april om 14:00 uur.

Informatie bij: Gerrit Boeschoten, Bern Tel  078.7758195 E-mail: gavia<apenstaart>sunrise.ch

Afbeelding1

Op de ALV van 22 maart jongsleden zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden. Trudy Schots heeft de rol van secretaris overgenomen van Milou. Olivier van der Staal gaat activiteiten voor de Vereniging organiseren en volgt daarmee Heleen op. Heleen is tot de zomer nog bestuurslid, na de zomer verhuist zij met haar gezin terug naar Nederland.

De nieuwe en oude bestuursleden stellen zich hier kort voor.

het is nu eindelijk mogelijk je permanent te registreren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees parlement. Ook kun je je aanmelden voor de Nederlandse  referenda. Het is dan niet meer nodig je telkens opnieuw aan te melden.

Voor meer info en om te registreren zie hier.

Later dit jaar wordt het mogelijk om met een eenmalige registratie te stemmen vanuit het buitenland. Naar verwachting kunt u zich vanaf april 2017 permanent registreren.

Het eenmalig registreren om te kunnen stemmen vanuit het buitenland is mogelijk door een verandering van de Kieswet. Nederlandse kiezers in het buitenland hoeven zich niet meer voor elke verkiezing opnieuw te registreren, maar vanaf nu nog maar 1 keer. Bij alle Tweede Kamerverkiezingen, Europees Parlementsverkiezingen of raadgevende referenda die in Nederland worden gehouden, krijgen zij dan automatisch de stempapieren per post toegestuurd.

U kunt alvast uw gegevens sturen. Voor meer informatie, zie hier.

Registratie verkiezingen Tweede Kamer

Woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor deze verkiezing moet u zich eerst registreren. Dat kan tot en met 1 februari 2017. Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl vindt u informatie over de registratie en over het stemmen vanuit het buitenland.

BZK zoekt deelnemers voor proef internetstemmen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laat eind dit jaar een test uitvoeren met internetstemmen. De bedoeling van die test is om na te gaan hoe de techniek van het stemmen per internet zich ontwikkelt. Het ministerie van BZK wil Nederlanders die in het buitenland wonen betrekken bij deze test.
De test heeft de vorm van een “gesimuleerde verkiezing”. Dat wil zeggen dat er een stem kan worden uitgebracht op partijen en kandidaten die niet bestaan. Tijdens de test worden beveiligingstesten uitgevoerd om na te gaan of het internetstemmen op een betrouwbare en veilige wijze plaatsvindt.
Wilt u meedoen aan de test dan kunt u tot en met 11 november 2016 een mail sturen naar testinternetstemmen(at)minbzk.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht met vragen over de test.

 

Nederlanders in Zwitserland kunnen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Ook stemmen bij een raadgevend referendum is mogelijk. Op dit moment moet je je hiervoor telkens opnieuw registeren. Het kabinet wil het stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen vereenvoudigen maken. In plaats van telkens opnieuw registreren, wil het kabinet een eenmalige registratie voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Hiervoor moet eerst de Kieswet worden aangepast. Het Wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt momenteel voor aan de Eerste Kamer.

Om er zeker van te zijn dat je de komende Tweede Kamer verkiezingen in 2017 niet mist, kun je je nu alvast aanmelden bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het registreren van de kiezers in het buitenland. Je ontvangt dan automatisch, ongeveer 6 maanden voor de verkiezingsdag, een officieel registratieformulier om in te vullen en (met een kopie van een geldig legitimatiebewijs) terug te sturen. Als de wijziging van de Kieswet tijdig plaatsvindt, is dit dus de laatste keer registreren.

We houden jullie op de hoogte!