De Nederlanders in Zwitserland hebben al vele jaren geleden geprobeerd in georganiseerd verband samen te komen. En niet alleen Nederlanders, ook Zwitsers, waren en zijn daarbij betrokken. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd er in Zwitserland een landelijke vereniging opgericht, die later weer ter ziele ging. Later onstonden er regionale verbanden en dit werd dan ook de structuur, die zich zou doorzetten.

In Zwitserland zijn er vele Nederlandse verenigingen, die meestal of Nederlandse Vereniging of Gesellschaft Schweiz-Holland heten. Erachter volgt dan de regio, waar de vereniging thuis is.

Onze vereniging werd in 1967 als Gesellschaft Schweiz-Holland Bern-Fribourg-Solothurn opgericht. De meeste leden komen dan ook uit deze drie kantons, hoewel ook iemand, die niet daar woonachtig is, lid kan worden. In 2017 bestaat de vereniging, die in 2014 een naamsverandering heeft ondergaan en sindsdien Nederlandse Vereniging Bern-Fribourg-Solothurn heet, 50 jaar. In de herfst van 2016 heeft onze vereniging ongeveer 240 leden.